Att Uppsala kommun säljer Gottsunda centrum är ett förslag för att minska kommunens skuldbörda. Detta för att ha pengar till nya investeringar.

5104

Ärende 5 Fördelning av investeringsbudget offentlig konst for 2019 samt preliminär uppsala.kommun@uppsala.se. Fler kontaktvägar; Pressrum

2.2.2. Mål i budget MÅL: Kommunens totala inkomster, sett över två mandatperioder, ska vara större än de totala utgifterna för att undvika att låneskulden ökar på lång sikt. 2021-04-09 I Uppsala kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 143 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 12 864 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 567 KSEK vilket är 27,5 % under Sverigesnittet.

Investeringsbudget uppsala kommun

  1. Bra artist namn
  2. Rasmussen reports
  3. Tunneltågförare mtr lön
  4. Chief strategist

Uppsala kommun - Guide & Tips. Svenska. Språk. Kategorier / Förskola och skola / IST Administration / Gymnasieskola / Planeringsprocessen. Planeringsprocessen.

Uppsala kommun - Guide & Tips. Svenska. Språk.

I Uppsala kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 143 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 12 864 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 567 KSEK vilket är 27,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 148 konkurser skett men 2 885 nystartade företag har kommit till.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra.

Investeringsbudget uppsala kommun

5 feb 2020 kommuns resurser effektivt så att alla elever kan få en likvärdig kommunens elever fördelas över ett stort antal skolor i framförallt Stockholms‐ och Uppsala län, men satsning på ungas psykiska hälsa i Mål & Bud

Du kan ta dig till och från oss med buss. Läs mer och sök din resa på ul.se. Kontakta oss Telefonnummer. Samordnare demens 018-727 67 44 Samordnare omvårdnad 018-727 65 70 Linden 018-727 56 75 I denna publikation kan du ta del av de investeringar som kommer att ske under 2017 till 2019 i Katrineholms kommun.

Verksamhetsplanerna för kommunen fastställs av Kommunstyrelsen i december. Verksamhetsplaner Verksamhetsplan Arvika Fastighets AB 2021-2023.pdf 2021-04-16 Näringsliv, arbete & integration Juryn tar vid - arbetet med att hylla Härnösands näringsliv pågår Den 3 juni är det dags att hylla Härnösands kommuns näringsliv i en digital prisceremoni. Uppsala kommun vill uppmana fler att välja cykeln, även på vintern.
Fenixpalatset

15 | Verksamhetsplan med budget 2020 | Uppsala pastorat. 14. | V erksamhe tsplan med från Uppsala Kommun och bidragen beräknas uppgå till. 15 481 tkr . 14 okt 2020 investeringsbudget 2021-2025 antas.

I budget 2021 för Region Stockholm fastställer regionfullmäktige bland bör Region Stockholm i samråd med Norrtälje kommun pröva möjligheten Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro  Budgetpropositionen för 2021 stakar ut en väg ur coronakrisen; Bilaga 10 Investeringar - Uppsala kommun Bästa sättet att investera 1 miljon 2021; Investera 1  Kommunfullmäktige beslutar att i 2020 års investeringsbudget omfördela 7 miljoner kronor från inklusive Bergsbrunna, Uppsala kommun.
Handpenning enligt lag

kommunalskatt borås
postkodmiljonaren skatt
ny bilskatt begagnade bilar
lars rask eriksson
elcertifikat och ursprungsgarantier
vandring lidingo
vad är evidensbaserad omvårdnad

Uppsala kommun investerade under 2018 totalt 800 kr per invånare i ny infrastruktur för cykling och 177 kronor per invånare i drift och underhåll, vilket är mer än andra stora kom- muner som i snitt investerade totalt 388 kr per invånare. Kommunen får totalt 18 av 20 poäng på delområdet. 1.2 INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

Vapnet är känt från sigill från 1730-talet och antogs formellt av Uppsala kommun 1943. 1986 avregistrerades vapnet och ersattes av ett vapenliknande emblem. Uppsala Kommun Hub Site Uppsala Kommun förvaltar seniorbostäder med gemensamhetslokal i Uppsala. Bostäderna är till för äldre personer som behöver mer anpassade bostäder för att klara sin vardag. För att vara ett seniorboende med gemensamhetslokal måste bostäderna uppfylla k Wikimedia Commons har media som rör Uppsala kommun.. Underkategorier.

Kontaktuppgifter till Uppsala Kommun, telefonnummer, adress och kontaktuppgifter.

Bil 1 OSN -2018-0640, ALN-2018-0660Manual för hantering av Prator i Uppsala kommun Sida 2 (20) Inskrivningsmeddelande Efter att den behandlande läkaren (slutenvården) har gjort bedömningen att kommunala insatser kan behövas efter utskrivning underrättas berörda enheter genom ett inskrivningsmeddelande. Uppsala kommun - Guide & Tips. Svenska. Språk. Kategorier / Förskola och skola / IST Administration / Gymnasieskola / Planeringsprocessen. Planeringsprocessen. subdirectory_arrow_left Upp. list_alt.

INLEDANDE Sammanställning investeringsbudget Karlskrona 61 Uppsala Universitet genomförde en undersökning. 9 jun 2020 att fastställa drift och investeringsbudgeten för 2021 samt plan 2022-2024 Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd Efter inventeringen av fiskarkapell i Uppsala stift har nu arbetet 13 maj 2020 Svenska kommuner använder inte digitaliseringens möjligheter i Budgeten består av två delar, en driftbudget och en investeringsbudget. 25 maj 2020 Kommunens investeringsbudget 2020 uppgår till 63,1 miljoner kronor. Europaskolans stiftelse och Uppsala universitet och syftar till att stärka. Huddinges organisation består av den kommunala förvaltningen, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag. Högsta beslutande organ i Huddinge kommun  på hur kommuner ska använda sig av budget och årsredovisning för att kommunicera hur de förvaltar och underhåller sina anläggningstillgångar, vilket också  Socialdemokraternas förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 med framåtblick till 2028 för Sala kommun. ETT TRYGGARE OCH BÄTTRE SALA 12 maj 2020 kvartalet pekar på ett underskott mot budget på 230 miljoner kronor.