Remiss av Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 Diarienummer: I2020/02346 Publicerad 28 september 2020 · Uppdaterad 04 januari 2021 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen .

2263

Sweden's data portal for increased innovation. Data is a national resource for the development of society, industry and the public sector. It is a path to transparency, innovation and growth that benefits the entire society created by citizens, businesses and the government bodies together.

Nätverksledare: Tore Johnsson, tore  Beställning av öppna geodata görs via e-post till: vgs.gis@sandviken.se. Länkad data med nyckeltal från Kolada. Kolada - den öppna och kostnadsfria databasen  Öppna data. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en  Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop  Trafikledsverkets öppna data. Trafikledsverket stöder trafiken och mobiliteten i Finland genom att erbjuda den information som man samlat in till  Webbplatsen innehåller öppna data som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat. Materialet är gratis, i maskinläsbar form och kan användas fritt.

Öppna data

  1. När får man ha vinterdäck
  2. Gym nodinge
  3. 31 euro svenska kronor
  4. Aktiekurser nordea bank
  5. Www matdagboken se
  6. Rasmussen reports
  7. Vas visuell analog skala
  8. Sambla trygghetsforsakring

Statistikdatabasen. Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och andra statistikansvariga myndigheter. Öppna data är datamängder som är tillgängliga för alla att använda utan hinder i den mån det är möjligt. På följande sidor har vi samlat de  Därför vill Stockholms stad tillgängliggöra mer av sin data som öppna data.

Dataunderlaget är hämtat från de plan- och byggenkäter som besvarats av länsstyrelser och kommuner samt enkäten som mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen har besvarat.

Den information som Lantmäteriet släpper som öppna data görs tillgänglig under öppna datalicensen Creative Commons, CC0. Det innebär att informationen kan användas, spridas, göras om, modifieras och byggas vidare på, även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.

Vårt öppna data överförs via programmeringsgränssnittet API, Application Programming Interface, och kan användas för att utveckla tjänster och applikationer. Hitta inspiration på Jobtechdev.

Öppna data

Öppna data. Öppna data är benämningen på information som är fritt tillgänglig och fri att använda. SGU har tagit fram ett antal sådana tjänster inom miljö- och grundvattenområdet. SGU anser att tillgängliggörandet av myndighetens data främjar såväl det egna arbetet som samhället i stort. Vi har länge arbetat med att tillhandahålla våra data i enkla

Datakatalog Gävle kommun samlar datakällor i en katalogtjänst som förutom hänvisning till kommunens öppna data, … Öppna data (PSI-data) för Örebro kommun. Inkomna leverantörsfakturor, reskontra och kontoklasser; Kartdata och geodata; Kommun- och landstingsdatabasen Kolada; Luftkvalitetsmätningar; Samtalsstatistik för Servicecenter; Måltider i skolorna; Senast uppdaterad: 20 november 2017. Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen. Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som innehåller jämförbara nyckeltal om … De grundkrav på öppna data som Open Government Working Group ställt upp är att öppna data ska vara : Komplett: Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor Primär: Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i Så får du använda SCB:s öppna data.

API är en uppsättning  Öppna data är information som görs tillgänglig utan avgift eller begränsande villkor. På de här sidorna publicerar staden data som är fri för vidareutnyttjande. Öppna geografiska data – Växjö kommun, är vårt sätt att fritt publicera och tillhanda geografisk data från kommunen för alla invånare. Växjö kommun har stora  Här hittar du Skatteverkets API:er och öppna data och information om hur du kan använda dessa när du utvecklar tjänster. 7 jun 2020 Öppna data från Karlskrona kommun ska göra digital information från kommunen mer tillgänglig och möjlig att använda vidare för den som vill. Öppna data från Tammerfors. Dataset.
Gymnasium söder

På denna sida finns beskrivningar av öppna data och tjänster från SLU som ingår i tävlingen Hack for Sweden, 14-15 mars 2015. Öppna data från Naturvårdsverket Här hittar du alla data som Naturvårdsverket tillhandahåller som API:er. Vi vill inget hellre än att du börjar använda den för att hitta nya intressanta insikter kring miljö. Öppna data Information som framställs eller samlas in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen.

Hitta på sidan. Licenser; Älgdatabasen; Geodata från länsstyrelserna; WMS-tjänster från länsstyrelserna  Om man vill använda enstaka data kan man ladda ned dem direkt. Licenser och format.
Axcell fastighetspartner sydost

scandidos aktiekurs
soltis investment advisors reviews
bolagsverket företagsnamn sök
pmi index fred
nigerias match today

15 sep 2020 Jämförelser, nyckeltal och Öppna data. Om du är intresserad av nyckeltal som visar kommunens resultat hänvisar vi till Kolada. Databasen 

Vår öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i Skolverkets arbete och beslut. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

Här kan du se och hämta data från kommunens olika verksamheter, exempelvis om du vill utveckla någon applikation där du önskar använda datan.

Take the next step and create StoryMaps and Web Maps. The European Union Open Data Portal (EU ODP) gives you access to open data published by EU institutions and bodies. All the data you can find via this catalogue are free to use and reuse for commercial or non-commercial purposes. Open data from the City of Gothenburg. The city have been publishing open data since 2009 and has recently strengthened it commitment thru a renewed effort with a better organisation with an established process and checklists as well as a platform for publishing open data and syndicating it to the national portal oppnadata.se.

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.